INSCHRIJFFORMULIER 2022
Word – 17,4 KB 13 downloads

    

Via ondertekening van dit formulier verbindt de ondergetekende zich tot de volgende afspraken:

  1. Door ondertekening van dit formulier wordt U lid van  BadmintonClub Bergeijk. U bent dan tevens gehouden aan de regels van de Sporthal “De Drie Eiken”.
  2. Wanneer U lid wordt verplicht U zich tot betaling van het contributiegeld voor het gehele (resterende) seizoen.
  3. Het contributiegeld wordt elk jaar in de jaarvergadering opnieuw vastgesteld voor het volgende seizoen. Het actuele bedrag is op dit moment  € 135 voor een heel seizoen.
  4. Het seizoen loopt ruwweg van september tot en met juni en wordt bepaald door de openstelling van de Sporthal “De Drie Eiken”.
  5. U bent verplicht de contributie vooraf te betalen vanaf het moment dat U als lid wordt toegelaten voor het lopende seizoen.
  6. Opzegging voor het volgende seizoen dient uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging uiterlijk vóór 1 augustus van ieder kalenderjaar.
  7. Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door hun ouders/verzorgers mede te laten ondertekenen.
  8. Machtiging: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badminton Club Bergeijk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van BadmintonClub Bergeijk. Het IBAN-nummer van BadmintonClub Bergeijk is NL96RABO 0106313916.  

    De contributie voor een nieuw seizoen wordt jaarlijks in oktober geïnd. 

    Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

    Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

    Vraag uw bank naar de voorwaarden.